(1)
Quốc Cường, Đỗ .; Quang Hội, Đào .; Trung Hải, Đỗ .; Thị Thảo, P. .; Công Sỹ, B. . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẤT CẢ BÊN TRONG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 175. VMJ 2022, 513.