(1)
Thu Soan, H. .; Tiến Thăng, V. .; Thị Phương Lan, V. .; Hoàng Anh, K. .; Cảnh Dương, Đỗ . GIÁ TRỊ CỦA SÓNG F TRONG CHẨN ĐOÁN CHÈN ÉP RỄ THẦN KINH. VMJ 2022, 513.