(1)
Văn Sang, N. .; Văn Kiên, N. .; Quang Lục, T.; Phan Ninh, T. . GIÁ TRI CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN U NGUYÊN PHÁT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY. VMJ 2022, 513.