(1)
Hồng Hà, N. .; Ngọc Mẫn Kiều, N. .; Ngọc Thanh Tâm, . H. .; Đỗ Hùng, T. . ĐẶC ĐIỂM LƯU HUYẾT NÃO VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN BẤT THƯỜNG LƯU HUYẾT NÃO Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. VMJ 2022, 513.