(1)
Duy Hồng Sơn, P. .; Hữu Lư, P. . BIẾN CHỨNG THẦN KINH SAU PHẪU THUẬT ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC VỚI KỸ THUẬT VÒI VOI CẢI TIẾN. VMJ 2022, 513.