(1)
Thị Thu Hà, N. .; Thị Anh Đào, L. . KẾT QUẢ THAI KỲ CỦA CÁC THAI PHỤ ĐẺ SONG THAI MỘT BÁNH RAU HAI BUỒNG ỐI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. VMJ 2022, 513.