(1)
Thái Hà, T. .; Nam, V. .; Hoàng Anh, N. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ THỂ TẠNG THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI NGHIỆN THUỐC LÁ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI. VMJ 2022, 513.