(1)
Khánh Thị Liên, N. .; Đình Luyến, L.; Ngọc Thuỷ Tiên, Đoàn . THỰC TRẠNG VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19 CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2020. VMJ 2022, 513.