(1)
Trọng Hưng, M. .; Thị Anh Đào, L. .; Hương Trà, N. . ĐẶC ĐIỂM CỦA KHUYẾT SẸO MỔ LẤY THAI SAU MỔ 4 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. VMJ 2022, 513.