(1)
Phước Lộc, Đoàn .; Vũ Uyên, T. .; Cảnh Chương, N. .; Hồng Chương, D. .; Thị Lan Anh, L. .; Thị Kim Phượng, Đoàn .; Thị Trang, Đào .; Thị Minh Thi, H. .; Nhật Thăng, T. .; Vạn Thông, N. .; Nhựt Thư Hương, T. .; Hồng Thịnh, L. .; Thị Thanh Thủy Đỗ .; Đình Kiệt, T. .; Hoài Nghĩa, N. .; Minh Duy, P. .; Hoa, G. .; Hùng Sang, T. . THIẾT LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ QUI TRÌNH SÀNG LỌC TRƯỚC SINH KHÔNG XÂM LẤN CHO CÁC BỆNH ĐƠN GEN TRỘI PHỔ BIẾN. VMJ 2022, 513.