(1)
Duy Hồng Sơn, P. .; Hữu Phong, N. .; Hữu Ước, N. . KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT LÓC ĐỘNG MẠCH CHỦ TYPE A CẤP TÍNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC - GIAI ĐOẠN 2018-2021. VMJ 2022, 513.