(1)
Thái Hà, T. .; Nam, V.; Hoàng Anh, N. . NGHIÊN CỨU NHU CẦU CAI NGHIỆN THUỐC LÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. VMJ 2022, 513.