(1)
Thị Thanh Tú, N.; Thị Dung, N. .; Thanh Thủy, N. . MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH LOÃNG XƯƠNG TẠI KHOA LÃO BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG. VMJ 2022, 513.