(1)
Hồng Khôi, V. .; Huệ Linh, N. . YẾU TỐ NGUY CƠ CHẢY MÁU TÁI PHÁT CỦA BỆNH NHÂN U MẠCH THỂ HANG NÃO. VMJ 2022, 513.