(1)
Văn Tuấn, N. .; Thị Hà Linh, P. RỐI LOẠN LIPID MÁU VÀ NGUY CƠ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2. VMJ 2022, 513.