(1)
Thị Thùy Dung, P. .; Xuân Viện, Đỗ .; Minh Thúy, V. .; Thị Hồng Anh, N. . KINH NGHIỆM VÀ CẢM NHẬN CỦA ĐIỀU DƯỠNG TUYẾN ĐẦU KHI CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM SARS-CoV-2 TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ COVID-19. VMJ 2022, 513.