(1)
Ngọc Trung Dung, . . H. .; Kim Ngọc, T. .; Phú Nguyên Thảo, L. .; Thị Ngọc Tuyết, N. .; Công Luận, T. . TÁC DỤNG ĐIỀU HÒA HORMON SINH DỤC CỦA HAI CHẾ PHẨM TỪ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO DO CÔNG TY TNHH LAVITE SẢN XUẤT. VMJ 2022, 513.