(1)
Hồng Phương, P. .; Văn Tình, V. .; Hữu Long, N. .; Xuân Linh, H. .; Đức Quang, P. . KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH ĐOẠN NGOÀI SỌ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT STENT TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. VMJ 2022, 513.