(1)
Xuân Hải, T. .; Minh Long, T. .; Trần Phương Thúy, N. .; Văn Tuấn, N. . PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2020-2021. VMJ 2022, 513.