(1)
Văn Cường, V. .; Thế Hưng, Đinh .; Mạnh Hùng, Đỗ .; Hoàng Long, N. . KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI LIÊN BẢN SỐNG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ HẸP ỐNG SỐNG THẮT LƯNG. VMJ 2022, 513.