(1)
Văn Hùng, P. .; Hữu Thiển, Đoàn .; Thị Kiều, N. . ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN THALASSEMIA ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. VMJ 2022, 515.