(1)
Phúc Đức Đặng .; Đức Thuần Đỗ . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA VỠ. VMJ 2022, 515.