(1)
Thị Trúc Quỳnh, V. .; Bá Vượng, N. .; Minh Tuấn, L. .; Tú Thiên, H.; Phương Hiền, N. . NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH Ô NHIỄM TIẾNG ỒN VÀ THỰC TRẠNG GIẢM THÍNH LỰC CỦA BỘ ĐỘI THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM QUỐC PHÒNG . VMJ 2022, 515.