(1)
Đình Tài, N. .; Đình Tuân, L. .; Thanh Bình, V. . KHỐI LƯỢNG CƠ THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH. VMJ 2022, 515.