(1)
Ngọc Tấn, H. .; Hồng Thăng, V. .; Thị Thu Hiền, N. KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN BẰNG ĐỐT NHIỆT SÓNG CAO TẦN. VMJ 2022, 515.