(1)
Thị Ngọc Lương, V. .; Văn Dinh, N. .; Sơn Tùng, N. . THỰC TRẠNG TỰ CHĂM SÓC VÀ NHU CẦU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI PHƯỜNG VỊ XUYÊN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH NĂM 2021. VMJ 2022, 515.