(1)
Văn Hùng, P. .; Thị Kiều, N. .; Hữu Thiển, Đoàn .; Hồng Trâm, T. . ĐẶC ĐIỂM MICROALBUMIN NIỆU CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. VMJ 2022, 515.