(1)
Y HỌC VIỆT NAM, T. C. . TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 489 - THÁNG 4 - SỐ 1 - 2020. VMJ 2022, 489.