(1)
Thị Thu Hằng, N. .; Thế Anh, N. .; Thị Thu Hương, Đinh .; Thị Lan Hương, L. . KHẢO SÁT SỨC CĂNG DỌC TOÀN BỘ THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM 2D Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT BỔ TRỢ PHÁC ĐỒ AC-TH. VMJ 2022, 516.