(1)
Văn Tỉnh, P. .; Thị Hồng Yến, N. .; Thị Nhi, T. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA POLYP DÂY THANH TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH. VMJ 2022, 516.