(1)
Thanh Hải, Đỗ .; Thị Diệu Thúy, N. .; Thu Nga, P. .; Văn Nhã, P. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ TỔN THƯƠNG X-QUANG PHỔI Ở TRẺ VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN CÓ NHIỄM RSV TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA. VMJ 2022, 516.