(1)
Thị Minh Hòa, N. .; Thị Ngân, P. .; Tuấn Anh, H. . TÁC ĐỘNG CỦA GẮN KẾT TỚI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ: TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI THỤY, THÁI BÌNH. VMJ 2022, 516.