(1)
Thị Diệu Ngân, Đào .; Thanh Sang, H. .; Ngọc Khôi, N. .; Như Hồ, N. . KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG GLUCOCORTICOID TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH. VMJ 2022, 516.