(1)
Hồng Sơn, T. .; Việt Anh, L. .; Liên Hương, L. . HIỆU QUẢ CỦA SỮA UỐNG CAO NĂNG LƯỢNG CARE100GOLD LÊN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM 36-59 THÁNG TẠI THÁI BÌNH. VMJ 2022, 516.