(1)
Quốc Tuấn, N. .; Thượng Nghĩa, N. .; Văn Sỹ, H. .; Vạn Phước, Đặng . ĐÁNH GIÁ TÍNH AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐÓNG THÔNG LIÊN NHĨ BẰNG DỤNG CỤ QUA DA Ở BỆNH NHÂN THIẾU RÌA ĐỘNG MẠCH CHỦ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG BUỒNG TIM. VMJ 2022, 516.