(1)
Thanh Tuyền, C. .; Thy Nhạc Vũ, H. .; Trọng Duy Thức, N. .; Đỗ Hồng Nhung, N. .; Thọ, L. . PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN NHI LÂM ĐỒNG TRONG GIAI ĐOẠN 2019-2021. VMJ 2022, 516.