(1)
Thị Lệ Kiều, T. .; Ngọc Bích, N. . THỰC TRẠNG TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG LỊCH CỦA TRẺ DƯỚI 12 THÁNG TẠI HUYỆN KON RẪY, TỈNH KON TUM NĂM 2022. VMJ 2022, 516.