(1)
Văn Hùng, P. .; Hồng Trâm, T. .; Hữu Thiển, Đoàn .; Duy Thái, N. . THỰC TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI XÃ CHÍ MINH, TỨ KỲ, HẢI DƯƠNG. VMJ 2022, 516.