(1)
Thị Hồng Châu, B. .; Thị Băng Sương, N. .; Ngọc Bích Thảo, N. .; Thanh Trầm, N. . ÁP DỤNG TỈ LỆ CHỈ SỐ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HbA1c TRÊN MÁY TOSOH HPLC-723G11. VMJ 2022, 516.