(1)
Đức Kỳ Trân, T. .; Hoài Phương, L. .; Văn Lân, N. .; Nguyễn Thanh Chơn, H. . SỰ THAY ĐỔI HÌNH THÁI CUNG RĂNG HÀM TRÊN SAU PHẪU THUẬT TẠO HÌNH MÔI TOÀN BỘ MỘT BÊN TRÊN HÌNH ẢNH 3D. VMJ 2022, 516.