(1)
Thị Thu Hà, L. .; Tuấn Khiêm, N. .; Thị Thu Hà, T. .; Văn Tuấn, N. . TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG THẤP TẠI KHOA CƠ XƯƠNG KHỚP – BỆNH VIỆN BẠCH MAI. VMJ 2022, 516.