(1)
Thanh Hải, N. .; Minh Giang, L. .; Thị Diệu Thúy, N. .; Thu Nga, P. .; Văn Nhã, P. . MÔ HÌNH NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TÍNH Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA. VMJ 2022, 516.