(1)
Thị Mai Hoàng, N. .; Phương Trang, N. .; Hồng Thắm, P. .; Ngọc Khôi, N. . KHẢO SÁT TÍNH HỢP LÝ VÀ ĐÁP ỨNG VỚI KHÁNG SINH CARBAPENEM TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI. VMJ 2022, 516.