(1)
Viết Thắng, L. .; trọng Phước, Đỗ .; Nguyễn Trung Luân, Đào . MÁY GIẢM ĐAU SCRAMBLER: MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ MỚI KIỂM SOÁT ĐAU SAU PHẪU THUẬT BẮT VÍT CỘT SỐNG THẮT LƯNG: CA LÂM SÀNG. VMJ 2022, 516.