(1)
Lê An, P. .; Ngọc Đăng, T. .; Thị Hoài Thương, Đỗ .; Thị Minh Trang, N. .; Trường Viên, N. .; Thị Tường Vy, N. .; Thị Thu Thảo, N.; Bảo Vy, T. .; Sơn Bảo Vi, L. .; Tấn Tiến, N. .; Diệp Tuấn, T. . HÀNH VI SỬ DỤNG KHẨU TRANG Y TẾ Ở NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG LÀN SÓNG DỊCH THỨ 2 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM. VMJ 2022, 516.