(1)
Quốc Tuấn, N. .; Thượng Nghĩa, N. .; Văn Sỹ, H. .; Vạn Phước, Đặng . ĐÁNH GIÁ TÍNH AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA SIÊU ÂM TRONG BUỒNG TIM HƯỚNG DẪN ĐÓNG THÔNG LIÊN NHĨ LỖ LỚN BẰNG DỤNG CỤ QUA DA. VMJ 2022, 516.