(1)
Anh Quốc, T. .; Văn Song, N. .; Khắc Minh, N.; Đình Trung, T. . CÁC YẾU TỐ DỰ PHÒNG TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI DÂN TỪ 30 TUỔI TRỞ LÊN TẠI QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. VMJ 2022, 516.