(1)
Quang Đức, N. .; Bình Nguyên, L. .; Tài Sơn, N. . LỰA CHỌN VỊ TRÍ LẤY VẠT DA XƯƠNG MÁC TỰ DO TRONG ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHỨC HỢP XƯƠNG HÀM DƯỚI SAU CẮT UNG THƯ. VMJ 2022, 516.