(1)
Huy Mạnh, B. .; Phùng Thành, L. .; Duy Dương, T. . KẾT QUẢ VI PHẪU THUẬT U GÓC CẦU TIỂU NÃO ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC. VMJ 2022, 517.