(1)
Đăng Minh Trí, B. .; Minh Sang , T. . LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ ĐIỀU TRỊ BẰNG CYCLOPHOSPHAMID. VMJ 2022, 517.